Gepubliceerd op 01/05/2023

Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden van e5 kan je hier downloaden en zijn van toepassing voor verkopen via de website van e5.

1. Algemene voorwaarden

De Webshop www.e5.be wordt je aangeboden door E5 FASHION BV, met maatschappelijke zetel te Hoogkamerstraat 1, B-9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder het nummer 0762.705.852. Huidig document bepaalt de algemene gebruiksvoorwaarden van deze webshop alsook de algemene voorwaarden van toepassing op de Aankoop van Artikelen via deze webshop.

In het kader van deze Algemene Voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Aankoop: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden, na ontvangst van de betaling;
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden en al haar toevoegingen of aanpassingen;
 • Artikelen: alle goederen die door e5 te koop worden aangeboden en verkocht;
 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Aankoop;
 • Gebruiker: een gebruiker van de Webshop, meer bepaald een natuurlijk persoon die niet handelt in het kader van professionele activiteiten en die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een Bestelling te plaatsen;
 • Consument: een gebruiker van de Webshop die overgaat tot de Aankoop van een of meerdere Artikelen en die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt; Indien je geen 18 jaar bent, verzoeken we je om de bestelling door ouders/wettelijke voogd te laten plaatsen. Indien we vermoeden dat je geen 18 jaar bent, kan de bestelling geweigerd worden.
 • e5: E5 FASHION BV, besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamerstraat 1 en geregistreerd in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0762.705.852. Deze is de rechtspersoon die de producten of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;
 • Levering: Overdracht van het Artikel aan de Consument. Deze levering kan geschieden zowel op het door de Consument opgegeven adres als in een e5 winkel of een DPD Pickup parcelshop naar keuze van de Consument;
 • Webshop: Verzameling van bij elkaar horende webpagina’s waarop de Artikelen aangekocht kunnen worden. De Webshop is toegankelijk via de URL https://www.e5.be en wordt uitgebaat door e5.

2. Correctheid van de gegevens

Via de Webshop verkoopt e5 de Artikelen, zoals hiervoor gedefinieerd.
Informatie over de Artikelen, de prijsbepaling en algemene informatie over online shopping is onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. e5 doet er alles aan om de communicatie zo correct en transparant mogelijk te laten verlopen. Mocht er ergens toch informatie onjuist,onvolledig of verouderd zijn dan worden de nodige aanpassingen zo spoedig mogelijk doorgevoerd, zonder de Gebruikers hiervan expliciet op de hoogte te brengen.

De informatie over Artikelen en de weergegeven afbeeldingen zijn niet bindend, doch gelden slechts bij benadering en worden louter indicatief door e5 meegedeeld. De vermelde kleuren van Artikelen worden steeds zo nauwkeuring mogelijk weergegeven, doch zijn niet bindend en worden dan ook louter ter indicatie meegedeeld. e5 garandeert niet dat ieder beeldscherm de kleur identiek weergeeft of bij ontvangst van het Artikel de kleur niet kan afwijken.

3. Verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst tussen de Consument en e5 komt tot stand bij ontvangst van de betaling door e5.

Het staat e5 vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als e5 beslist om een bestelling niet uit te voeren omwille van gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid van de door jou bestelde producten, dan zal e5 je daarvan berichten.

e5 behoudt zich het recht voor om de Aankoop te annuleren zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding in de volgende gevallen:

 • Wanneer een Artikel niet langer voorradig of beschikbaar is;
 • Wanneer wordt vastgesteld dat er een ongeldig aanbod van producten werd gedaan;
 • Wanneer blijkt dat de Consument verkeerde gegevens heeft meegedeeld (elektronisch adres, postadres, leveringsadres en/of andere gegevens);
 • Bij overmacht (cfr. artikel 11 van de onderhavige algemene voorwaarden);
 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van een Consument;
 • Wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de Consument de intentie heeft om de Artikelen zelf opnieuw te verkopen.

In geval van annulatie conform het vorige lid zal e5 het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4. Online bestellen

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen e5 en de Gebruiker/Consument beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze worden geacht door de Gebruiker/Consument gelezen en aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met diens eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans, de talen waarin de Webshop is opgebouwd.

De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid van de transacties en de contractuele relatie tussen de Gebruiker/Consument en e5. Door een Bestelling te plaatsen, bevestigt de Gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht of de Gebruiker de Webshop raadpleegt in of buiten België.

Indien de Gebruiker bepaalde extra diensten van deze Webshop gebruikt, zal aan de Gebruiker desgevallend de bijkomende voorwaarden worden meegedeeld, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden. e5 kan de Algemene Voorwaarden op elk moment éénzijdig aanpassen. Elke Aankoop na een wijziging veronderstelt dat de Gebruiker de wijzigingen aanvaard heeft. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

Hoe ga je te werk:

 • Kies je Artikel, bepaal, indien van toepassing, je maat en voeg het toe aan de winkelmand;
 • Vanuit de winkelmand ga je naar de kassa (afrekenen);
 • Registreer je of log in (indien nog niet gebeurd), lees daarbij ons privacybeleid inzake verwerking van jouw persoonsgegevens (te consulteren via de volgende link https://www.e5.be/nl/privacy). Je kan ook een online bestelling doen als guest;
 • Kies je facturatieadres;
 • Kies de juiste verzendmethode bij "Mijn verzending" en kies een e5-winkel of DPD Pickup parcelshop voor afhaling of kies voor levering op adres;
 • Kies je betaalmethode;
 • Nadien kan je het detail van jouw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens je de bestelling plaatst;
 • Plaats nu jouw bestelling. Hierdoor aanvaard je de algemene voorwaarden van e5. Wij vragen jou de Algemene Voorwaarden alsook ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Indien je deze voorwaarden niet aanvaardt, plaats je geen bestelling;
 • Volg de stappen voor de betaling en werk je betaling af;
 • In je account kan je op elk moment een overzicht van je Bestelling raadplegen.

Nadat de Bestelling of de Aankoop is afgerond, zal je van e5 een e-mail ontvangen met een orderbevestiging en het overzicht van de bestelde of gekochte Artikelen. In deze e-mail wordt eveneens verwezen naar onderhavige Algemene Voorwaarden.

Op het moment dat de Aankoop verstuurd wordt naar het opgegeven adres of in de e5-winkel of DPD Pickup parcelshop naar keuze is aangekomen, ontvang je van e5 een e-mail of sms. Alle Verkopen zijn afhankelijk van eventuele voorraadfluctuaties. Wanneer het Artikel niet (langer) voorradig is, zal e5 je informeren en heeft e5 het recht om de Aankoop te annuleren.

Aanpassen

Zodra de betaling werd ontvangen, is de Aankoop tot stand gekomen en is het voor de Consument niet meer mogelijk deze aan te passen. e5 kan op dat moment ook niet meer ingrijpen op het opgegeven leveringsadres of de leveringsmethode.

Je persoonlijke account

Een persoonlijke account wordt aangemaakt bij registratie van de Gebruiker tot de Webshop. Bij deze registratie worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van e5, die raadpleegbaar is via de volgende link https://www.e5.be/nl/privacy. De registratie tot de Webshop is eenmalig en houdt geen verplichting tot koop in in hoofde van de Gebruiker. De Gebruiker of Consument kan via zijn persoonlijke account, een overzicht raadplegen van de geplaatste Bestellingen en/of Aankopen, alsook de status ervan en kan via zijn persoonlijk account te allen tijde zijn gegevens wijzigen.

Het aanmaken van een persoonlijk account is niet vereist om Aankopen te doen via de Webshop. U kan ook bestellen als “Guest”. Als Guest kan je eenmalig een bestelling plaatsen, zonder daarvoor effectief een persoonlijk account te moeten aanmaken. U hoeft enkel uw bestelling en een leveringsadres of –methode ingeven. In dat geval zal er dus geen registratie van zijn van jouw persoonlijke gegevens in onze commerciële databanken.

Klachten en garantie

Als de Consument een klacht heeft over een Artikel contacteert deze e5 onmiddellijk op +32 3 760 39 75 of via contact@e5.be. De Consument geeft, zo gedetailleerd mogelijk, aan wat de inhoud van de klacht is en voegt (indien nodig) een foto toe van het (beschadigde) artikel. e5 bekijkt de klacht zo snel mogelijk en contacteert de Consument verder. De Consument kan daarnaast steeds gebruik maken van zijn herroepingsrecht onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 10 van onderhavige Algemene Voorwaarden en de wettelijke garantie onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

Naast de interne klachtenprocedure van de Webshop, kan de Consument steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform.

5. Prijs

Alle prijzen in de Webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De munteenheid is steeds euro.

De prijs van de Artikelen zal die zijn zoals op elk ogenblik aangeduid op de Webshop, behoudens in geval van technische fout of kennelijke vergissing. Indien e5 een technische fout of vergissing ontdekt betreffende de voorstelling van de prijs van het Bestelde of Aangekochte Artikel, zal e5 de Consument hiervan binnen de kortst mogelijke termijn informeren en de Consument voorstellen hetzij zijn Aankoop tegen de correcte prijs te bevestigen, hetzij zijn Aankoop te annuleren. Indien e5 de Consument niet kan contacteren of geen reactie ontvangt binnen de 14 dagen nadat de Consument inzake de verkeerdelijke voorstelling werd geïnformeerd, zal de Aankoop als geannuleerd beschouwd worden en zal e5 de totaliteit van de betaalde bedragen aan de Consument terugbetalen.

e5 rekent 4,50 euro aan voor bestellingen onder de 25 euro die geleverd worden via DPD. Bestellingen van boven de 25 euro die via DPD geleverd worden of geleverd worden in een e5-winkel zijn gratis. Het bedrag van 4,50 euro is onderhevig aan indexering en zal niet aangerekend worden in geval van andere promoties of voorwaarden die tijdelijk van toepassing zijn.

6. Betaling

Levering vindt plaats op voorwaarde van ontvangst van de betaling door e5. Een Bestelling via de Webshop kan de Consument via de gebruikelijke betalingsmethodes afwerken: Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Bancontact, Mister Cash, IDEAL Maestro…

e5 houdt zich het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten op basis van de door de Consument verschafte gegevens.

De betaling voor aankopen via de Webshop verloopt via een online betalingsplatform. Om de veiligheid van de betaling te maximaliseren, vereist e5 een digitale handtekening van de Consument tijdens het betaalproces.

Is de betaling mislukt?

Dan wordt de Bestelling automatisch geannuleerd. Wenst de Consument de Artikelen toch te ontvangen, dan bestelt de Consument ze opnieuw en zorgt voor een correct doorgevoerde betaling.

Actiecodes en waardebonnen

Is de Consument in het bezit van een waardebon of actiecode, dan kan de Consument die ingeven in de winkelmand of in de “check-out”. Deze waardebon of korting wordt dan in mindering gebracht van het te betalen totaalbedrag. Op de bonnen staat vermeld of deze geldig zijn in de Webshop.

Factuur

Indien de Consument een factuur wenst voor de Bestelling, kan die e5 contacteren op tel. +32 3 760 39 75 of via e-mail op contact@e5.be binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de Bestelling. De Consument geeft hierbij ook het ordernummer van de Bestelling door.

7. Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

e5 levert enkel in een van de volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland (met uitsluiting van de overzeese gebieden). In België worden de Artikelen verzonden naar een e5-winkel, DPD Pickup parcelshop of het door de Consument opgegeven adres. In het buitenland levert e5 enkel naar een door de Consument opgegeven adres of naar een DPD Pickup parcelshop.

8. Levering

Artikelen worden alleen geleverd in de eerder benoemde leveringslanden.
Als plaats van levering geldt de locatie dat de Consument aan e5 kenbaar heeft gemaakt.

e5 streeft ernaar om de levering te laten plaatsvinden binnen de 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de Betaling, zoals bepaald in artikel 4. Deze termijn is echter louter indicatief. e5 verbindt zich ertoe om de Levering in ieder geval, behoudens gevallen van overmacht zoals bepaald in artikel 11 van onderhavige Algemene Voorwaarden, met bekwame spoed en uiterlijk binnen redelijke termijn te laten plaatsvinden.

Indien de Levering vertraging ondervindt, of indien een Aankoop slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan zo snel mogelijk bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Aankoop zonder kosten te ontbinden en dient e5 daarvan op de hoogte te brengen door e5 te contacteren op contact@e5.be binnen 14 dagen na het ontvangen van de kennisgeving inzake vertraging of gedeeltelijke uitvoering van de Aankoop. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal e5 het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico met betrekking tot de te leveren Artikelen gaat over op de Consument vanaf de ontvangst ervan door de Consument (vanaf het moment van levering op het daartoe aangegeven adres of vanaf het moment van ophaling in een e5 winkel of DPD Pickup parcelshop). Indien een vertraging in afhaling of levering te wijten is aan de Consument gaat dit risico over op de Consument vanaf de dag waarop de te leveren Artikelen gereed zijn voor afhaling of een eerste maal voor levering zijn aangeboden en e5 de Consument daarvan op de hoogte bracht.

In geval van onmogelijkheid om de Artikelen te leveren op het door de Consument vermelde leveringsadres, zal DPD bij de eerste leveringspoging een bericht nalaten in de brievenbus. De bezorger brengt de bestelling naar de dichtstbijzijnde Pickup parcelshop. De klant wordt via mail verwittigd waar en vanaf wanneer hij de bestelling kan ophalen.

Artikelen die op vraag van de Consument afgeleverd werden in een e5-winkel blijven gedurende 7 dagen ter beschikking in de e5-winkel die door de Consument als leveringsadres werd vermeld. Indien de Consument deze Artikelen na 7 dagen niet is komen ophalen, wordt de Consument telefonisch of per e-mail gecontacteerd met de vraag zijn/haar Artikelen binnen de 7 dagen in de e5-winkel te komen ophalen, zo niet zullen deze teruggestuurd worden naar het hoofdkantoor. e5 behoudt zich het recht voor om de eventuele bijkomende transportkosten verbonden aan de annulering van de Aankoop in te houden van het terug te betalen bedrag.

9. Beschadigd artikel of verkeerde levering

De Consument inspecteert bij ontvangst onmiddellijk de geleverde Artikelen op gebreken, beschadiging of verkeerde levering. Indien het geleverde Artikel niet conform is aan het aangekochte Artikel (zoals blijkt uit de orderbevestiging) dient de Consument e5 daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen via contact@e5.be. e5 zal de Consument vervolgens de te volgen weg voor retournering opgeven.

e5 zal aandachtig het teruggestuurd Artikel onderzoeken en zal de Consument binnen een redelijke termijn per e-mail informeren of het Artikel kan terugbetaald of vervangen (in voorkomend geval) worden. De terugbetaling of vervanging van het Artikel zal zo snel mogelijk plaatsvinden en, in elk geval, binnen de 14 dagen te rekenen van de datum van de verzending van de e-mail die de Consument bevestigt dat de terugbetaling of de vervanging van het Artikel hangende is.

De bedragen betaald voor de geretourneerde Artikelen omwille van schade, gebrek of verkeerde levering, indien deze vaststaan, zullen integraal terugbetaald worden, met inbegrip van de leveringskosten verbonden aan de verzending van het Artikel alsook deze die de Consument betaalde om het te retourneren.

De Artikelen die e5 verkoopt vertonen veelal karakteristieken die eigen zijn aan de natuurlijke materialen welke in hun vervaardiging worden gebruikt. Deze karakteristieken kunnen het voorwerp zijn van variaties op het niveau van de vezels, de textuur, de knopen of de kleur. In geen geval kunnen deze variaties beschouwd worden als gebreken of schade. Integendeel, dien je bewust te zijn van het bestaan van deze variaties en in staat te zijn deze appreciëren.

De bepalingen van deze clausule doen op geen enkele wijze afbreuk aan uw rechten als Consument en Gebruiker, noch aan het Herroepingsrecht, zoals bepaald hieronder in Artikel 10. Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke rechten van de Consument.

10. Herroepingsrecht en retourprocedure

Herroepingsrecht bij levering van producten

De Consument heeft 14 kalenderdagen, volgend op ontvangst van het Artikel, tijd om gebruik te maken van het Herroepingsrecht zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden. Indien de Consument het herroepingsrecht wenst uit te oefenen dient hij de stappen van de retourprocedure zoals hieronder uiteengezet te doorlopen.

Tijdens bovenvermelde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking. Hij zal de geleverde Artikelen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Artikelen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan e5 retourneren, conform de door e5 verstrekte instructies, zoals hieronder vernoemd.

Teruggestuurde Artikelen zullen enkel worden aanvaard door e5 op voorwaarde dat de Consument de Artikelen niet in gebruik heeft genomen en voorzien zijn van hun originele prijskaartje. Ondergoed,onderkleding en mondmaskers worden omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen. Cadeaucheques en waardebonnen komen niet in aanmerking voor herroeping en/of retour.

Kosten in geval van herroeping

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen maximum de kosten van terugzending en eventueel de bijkomende kosten verbonden aan de keuze van een andere leveringswijze dan deze van e5 voor zijn rekening. De terugbetaling van de herroepen Artikelen geschiedt uiterlijk 14 dagen nadat e5 op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Consument om de Aankoop te herroepen. e5 mag wachten met de terugbetaling tot wanneer de herroepen Artikelen werden ontvangen en nagekeken of tot de Consument heeft aangetoond dat de Artikelen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Retourprocedure

Voor een retour dient de Consument de volgende procedure te volgen:

Stap 1:
De Consument meldt zijn retour online aan via het formulier op de Webshop https://www.e5.be/nl/retour. Om tijdig van uw herroepingsrecht te kunnen gebruik maken, volstaat het dat u uw retour online meldt via het daartoe bestemde formulier voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Stap 2:
De Consument vult het retourformulier in dat bij Levering ingesloten is.

Stap 3:
De Consument verpakt de Artikelen in originele verpakking, volledig met originele etiketten en accessoires. De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden. e5 heeft het recht om de retour van onvolledige Artikelen (vb.: Artikelen zonder de originele etiketten) of gedragen/gebruikte Artikelen te weigeren.

Stap 4:
Ten laatste 14 dagen nadat de Consument de retour heeft gemeld aan e5 via het online formulier zoals omschreven in stap 1 geeft de Consument de Artikelen die hij retour wenst te sturen, samen met het ingevulde retourformulier af in een e5 winkel of een DPD Pickup parcelshop in België. De actuele lijst van e5 winkels vindt de Consument op de website terug en de lijst van DPD Pickup parcelshops op de website van DPD.

Stap 5:
Als de Artikelen e5 in goede omstandigheden bereiken dan zullen aan de Consument alle door e5 ontvangen betalingen worden terugbetaald binnen de termijn zoals hierboven vermeld.

Een volledige retour, met andere woorden van alle aangekochte Artikelen, wordt volledig terugbetaald, inclusief de verzendingskosten. Bij een gedeeltelijke retour, met andere woorden niet alle aangekochte Artikelen worden geretourneerd, worden geen verzendingskosten terugbetaald, enkel de geretourneerde artikelen. e5 betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Mochten de Artikelen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zal e5 de Consument contacteren. Mocht de Consument vragen hebben bij de retourprocedure kan hij steeds e5 contacteren op de bovengenoemde contactgegevens.

11. Overmacht

In geval van overmacht is e5 niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid, ontstaan buiten de wil of de controle van e5, waardoor e5 wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk na te komen, zoals daar zijn, zonder dat deze opsomming beperkend is: overstroming, brand, staking, lock-out, transportmoeilijkheden, laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij nochtans de gepaste bestelprocedures werden gevolgd, en de uitvaardiging van wetten.

In geval van overmacht heeft e5 het recht om de termijn van Levering van de bestelde Artikelen te veranderen en, indien de Levering van de Artikelen onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden, om de Aankoop te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding. e5 verbindt er zich toe er alles aan te doen om een situatie van overmacht zo snel mogelijk op te lossen.

12. Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de Webshop

e5 is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Webshop, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Webshop.

Wettelijke garantie

De Consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie indien het geleverde Artikel niet conform is aan het aangekochte Artikel. De Consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie indien de non-conformiteit van het Artikel bij Levering wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de Levering. De Consument dient e5 van deze niet-conformiteit op de hoogte te brengen binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

Indien het Artikel gebreken en/of schade vertoont binnen de eerste zes maanden na Levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de Levering. e5 zal het tegendeel dienen te bewijzen indien zij hier niet mee akkoord gaat.
Indien gebreken en/of schade aan het Artikel wordt vastgesteld meer dan zes maanden na Levering, dient de Consument te bewijzen dat het Artikel non-conform was bij de Levering.

De Consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen, wijzigingen van leveringsplaats, aangezien alle termijnen en leveringsplaatsen steeds indicatief zijn, of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de Aankoop. De Consument kan bij klachten omtrent de non-conformiteit van het Artikel steeds contact opnemen met e5 via: contact@e5.be

Uitsluitingen

De garantie vervalt wanneer het gebrek ontstaan is naar aanleiding van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het Artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Noch wordt garantie toegekend wanneer er een derde partij is tussengekomen.

Gebruik van de Artikelen

e5 is niet verantwoordelijk voor het verlies of materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Consument of een derde zou lijden bij het gebruik van de Artikelen.

Levering en andere uitsluitingen

e5 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting van e5 uit, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van e5 zal nooit de aankoopprijs van het Artikel in kwestie overschrijden.

13. Verwijzingen naar andere websites

De verwijzing naar andere websites via de Webshop is louter informatief. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van e5 kan informatie vermeld op de Webshop elders worden gebruikt.

14. Intellectueel eigendomsrecht

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot handelsmerken en auteursrechten op www.e5.be zijn het exclusief bezit van e5. Ieder gebruik van www.e5.be of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande toestemming van e5.

Informatie en suggesties die worden meegedeeld kunnen door e5 vrijblijvend en zonder tegemoetkoming worden aangewend en verwerkt voor verder optimalisatie van de Webshop.

15. Privacy policy

e5 erkent het belang van de bescherming van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers van de Webshop en van de Consumenten steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving. Alle informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens (doeleinden en rechtsgronden van de verwerking, de rechten van de betrokkenen, de van toepassing zijnde beveiligingssystemen en meer) kan de Gebruiker en/of Consument raadplegen via deze link: https://www.e5.be/nl/privacy.

Door gebruik te maken van de Webshop van e5 en via de Webshop te bestellen, geeft de Gebruiker/Consument duidelijk de toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand en deze te gebruiken voor administratieve en commerciële doeleinden. De Gebruiker/Consument heeft steeds het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële doeleinden.

De Gebruiker/Consument heeft het “recht om vergeten te worden” en indien de Gebruiker/Consument van zijn/haar recht wenst gebruik te maken, dient Hij/zij e5 hiervan schriftelijk te informeren via brief naar 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamerstraat 1 of e-mail naar privacy@e5.be.

16. BeCommerce Kwaliteitslabel

e5 is lid van BeCommerce en draagt het BeCommerce kwaliteitslabel. e5 houdt zich dus aan de BeCommerce gedragscode.

16.1 Preventie Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

17. Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de verkoopovereenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups...). Mocht een van de bepalingen in onderhavige Algemene Voorwaarden nietig verklaard worden of niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht en zal de betrokken bepaling van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

18. Conclusie

Deze versie van de algemene verkoopvoorwaarden vervangt iedere vroegere versie met Gebruikers en Consumenten van de Webshop. Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot de Webshop neemt de Consument contact op via tel. +32 3 760 39 75 of e-mail contact@e5.be.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2023.